List do Jana Gehla po polsku

 //  _ geneza  //  _ idea

Tłumaczenie treści listu do Jana Gehla z prośbą o zgodę na ogłoszenie roku jego imienia.

Szanowny Panie Profesorze,

jako Rada Kultury Przestrzeni w Lublinie zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o zgodę na ogłoszenie naszego programu działań edukacyjnych w 2014 pod nazwą „Roku Jana Gehla”.

Rada jest doradczym ciałem Prezydenta Miasta Lublin powołanym w 2011 roku przez Prezydenta Krzysztofa Żuka. Jej członkowie są profesjonalistami lub „wykwalifikowanymi czytelnikami” przestrzeni pochodzącymi z różnych środowisk i instytucji. Ich wspólnym celem jest podnoszenie jakości planowania przestrzennego w Lublinie i upowszechnianie kultury przestrzeni. Pojęcie kultury przestrzeni było w Lublinie świadomie promowane od początków istnienia Forum Kultury Przestrzeni w 2005. Obecnie Forum liczy ponad 80 członków, tworząc krąg publicznego oddolnego wsparcia dla Rady (23 osób).

Uważamy potencjał naszego miasta za wyjątkowo wartościowy, ale też bardzo wrażliwy i delikatny w zetknięciu na aktualną presję rozwojową miasta. Dzięki swoim naturalnym uwarunkowaniom i kulturowemu dziedzictwu Lublin ma szansę stać się fascynującym miejscem do życia i jako cel wizyt. Z drugiej jednak strony, miniony okres stagnacji zachęca do akceptacji każdych zmian pod hasłem „modernizacji” bez względu na ich jakość i kontekst. Naszym celem jest zbudowanie świadomości, od czego zależy jakość miejskiego życia i przestrzeni, przede wszystkim wśród ludzi, którzy mają na tę jakość wpływ.

Idea „roku” czyjegoś imienia jest w Polsce często używana, aby uhonorować ważne osobistości i ich dorobek. Przez ogłoszenie „Roku Jana Gehla” chcielibyśmy upowszechnić Pańską wrażliwość na potrzeby użytkowników w planowaniu przestrzennym zorientowanym na ludzi, a także pomysły i projekty Pana i biura Gehl Architects. Wierzymy, że edukacja mieszkańców Lublina na temat jakości przestrzeni publicznych opartej na empatii jest ważna przede wszystkim dlatego, że może pomóc ludziom we nawiązywaniu współpracy i budowaniu przyjaznych relacji pomimo różniących ich interesów.

Program naszych działań edukacyjnych jest na etapie tworzenia. Na chwilę obecną jego rdzeń stanowi społeczne zaangażowanie członków Rady i Forum w celu organizacji spotkań, wykładów, warsztatów czy tworzeniu publikacji internetowych. Dalej planujemy zebrać wszystkie nasze pomysły i aplikować o środki zewnętrzne potrzebne do organizacji większych wydarzeń.

Z poważaniem

Redaktor pisma:
Marcin Skrzypek

Jan Kamiński
Przewodniczący RKP

Dw::
Krzysztof Żuk Krzysztof – Prezydent Miasta Lublin

Członkowie Rady Kultury Przestrzeni

 1. Jan Kamiński – przewodniczący Rady, architekt krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Bolesław Stelmach – zastępca przewodniczącego RKP, architekt
 2. Anna Polska – zastępca przewodniczącego RKP, architekt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 3. Anna Rzepecka – sekretarz RKP, Kancelaria Prezydenta, Urząd Miasta Lublin
 4. Jadwiga Jamiołkowska – architekt, urbanista
 5. Romuald Dylewski – urbanista
 6. Paweł Mierzwa – architekt
 7. Hubert Trammer – architekt, Politechnika Lubelska
 8. Stanisław Lichota – architekt, urbanista
 9. Jacek Babuchowski – ekolog, urbanista, Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego
 10. Emilia Niećko – urbanista, Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego
 11. Maria Balawejder-Kantor – architekt
 12. Tadeusz J. Chmielewski – ekolog, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego
 13. Ewa Kipta – architekt, prezes “Forum Rewitalizacji”
 14. Katarzyna Zaleska – architekt krajobrazu
 15. Jacek Warda – Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin
 16. Adam Cis – członek
 17. Aleksander Wiącek – Porozumienie Rowerowe
 18. Marcin Skrzypek – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
 19. Marta Kurowska – przewodnicząca Rady Dzielnicy Wieniawa
 20. Paulina Zarębska – historyk sztuki
 21. Katarzyna Szczypior – architekt krajobrazu
 22. Michał Fronk – architekt, architekt krajobrazu