Prezentacja na UMCS inaugurująca Rok Jana Gehla w Lublinie (13.01.2014)

 //  _ geneza  //  inne wydarzenia


Podczas rozmów o pomyśle „roku Jana Gehla” jeszcze w grudniu 2013 dr Dagmara Kociuba zaproponowała, aby po Świętach opowiedzieć o tej idei i filozofii projektowania Gehl Architects studentom w ramach cyklu debat „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce” na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS… W międzyczasie udało się uzyskać oficjalną zgodę Profesora na ogłoszenie roku jego imienia i w ten sposób umówione spotkanie ze studentami stało się wydarzeniem oficjalnie otwierającym „Rok Jana Gehla” w Lublinie.

Relacja z debaty w „Nowym Tygodniu”.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób, w tym m.in.:

  • prof. Marian Harasimiuk – inicjator debat
  • Monika Kłos – w-ce dyr. Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych UM Lublin
  • Hubert Mącik – kierownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • Marzena Pastuszak – z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin
  • Marta Kurowska – przewodnicząca Rady Dzielnicy Wieniawa
  • Michał Przepiórka – Oficer Rowerowy UM Lublin
  • prof. Bogusław Szmygin – dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, prezes PKN ICOMOS