Społecznie zorganizowane konsultacje społeczne przebudowy al. Racławickich

Pierwsze konkretne zastosowanie założeń „miasta dla ludzi” w ramach Roku Jana Gehla podczas zorganizowanych przez Radę Dzielnicy Wieniawa konsultacji projektów przebudowy al. Racławickich i sąsiednich ulic. Opracowanie projektów „zorientowanych na człowieka” (żeby ułatwić ich czytanie): Krzysztof Jaraszkiewicz.

Konsultacje są formalnie organizowane przez Radę Dzielnicy Wieniawa, ale za tą inicjatywą stoi grupa zapaleńców z Rady, Porozumienia Rowerowego, Forum Rozwoju Lublina, studenckiego Radia Centrum itp.

Specjalistyczne plany otrzymane od Zarządu Dróg i Mostów w formacie pdf zostały w czynie społecznym dostosowane do odbioru przez laików – uczestników konsultacji. Inaczej byłyby zupełnie niezrozumiałe. Druk planów w 3 kopiach, wybór miejsc na ich rozwieszenie, spotkania – w tym wizja lokalna pt. „Zobaczmy Sowińskiego” – to działania oddolne. Tak rozumie „planowanie zorientowane na człowieka” przewodnicząca Rady Dzielnicy Wieniawa Marta Kurowska. Dzięki niej Wieniawa jest w tej konkurencji lubelskim liderem, o czym można się przekonać odwiedzając stronę Czechówka + Wieniawa. Niestety, oznacza to, iż inna dzielnica postawiona w analogicznej sytuacji, mogłaby nie podjąć się podobnego wyzwania. Miejmy jednak nadzieję, że te doświadczenia zostaną włączone do „pamięci instytucjonalnej” miasta i posłużą jako wzór dla przyszłych konsultacji.