Co z tymi reklamami?

19 marca 2014 – spotkanie w ramach projektu HerMan o reklamach z krótką prezentacją stawiającą estetykę w świetle ludzkich potrzeb.

Prezentacja Marcina Skrzypka.

Prezentacja Michała Szymańskiego z gdańskiego Referatu Estetyzacji Miasta: