„Gra w nano” – warsztaty kolektywu Palce Lizać

Wizyta na pl. Kochanowskiego. Z lewej Jan Kamiński prowadzący ze studentami "Działania efemeryczne".
Wizyta na pl. Kochanowskiego. Z lewej Jan Kamiński prowadzący ze studentami „Działania efemeryczne”.

27 kwietnia 2014 – drugie spotkanie przed studenckimi „Działaniami efemerycznymi w przestrzeni”. O jego organizację poproszono Dominikę Wilczyńską i Basię Nawrocką tworzące kolektyw Palce Lizać z Krakowa. Przygotowały one warsztaty  pt. „Gra w nano”. Skala „nano” dotyczy interakcji przestrzeni ze zmysłami użytkowników, co jest istotnym wymiarem projektowania zorientowanego na człowieka.

„Działania efemeryczne” są formą dorocznych zajęć w Instytucie Architektury Krajobrazu KUL prowadzonych przez Jana Kamińskiego. W zeszłym roku zostały one połączone z projektem USER (w ramach programu unijnego Urbact) realizowanym przez UM Lublin, a w tym roku dodatkowo z Rokiem Jana Gehla. W rezultacie „Działania” weszły na konkretne place będące tematem USERa, w ich przygotowanie zostały wpisana filozofia Jana Gehla doskonale wykorzystana przez Palce Lizać na warsztatach „Gry w nano”.

Pierwsza część spotkania miała formę prezentacji i odbywał się w Sali Toastów Trybunału Koronnego.

A potem wszyscy wyszli „na miacho”, by zmysłowo przebadać place: Ryby, Łokietka, Wolności i Kochanowskiego.

Warsztaty polegały na ćwiczeniu zmysłu obserwacji i kreatywnego „refleksu” wyobraźni, jak prostymi metodami zwrócić uwagę na obiekty często tak znane że aż niezauważane. Drugim wątkiem warsztatów była nauka wchodzenia z napotkanymi elementami przestrzeni w fizyczne relacje, by sobie je lepiej „uzmysłowić” wszystkimi zmysłami, a tym samym poznać ich pełny potencjał i możliwości. Oprócz wzroku, człowiek ma bowiem kilka innych zmysłów, które też decydują o samopoczuciu w danym miejscu, a także są potrzebne do refleksji i procesów twórczych. Efekty warsztatów Palce Lizać podsumowały raportem, który po redakcji zostanie opublikowany na blogu.