Miesiąc: czerwiec 2014

„Od Dylewskiego do Gehla”, Marcin Skrzypek, „Gazeta Wyborcza”, 13.06.2014

 //  _ media  //  Pieszy Lublin
winieta GW Od Dylewskiego
W internecie tekst „Od Dylewskiego do Gehla” ukazał się pod powyższym tytułem. Na fot.: Marcin Skrzypek, jego autor.

Tekst w piątkowym wydaniu „Gazety Wyborczej” o założeniach „gehlowskiego” myślenia dla Lublina lubelskich tradycjach „miasta dla ludzi” w pracy Romualda Dylewskiego, wybitnego miejskiego planisty, który stworzył pierwszy powojenny plan Lublina i zainicjował Forum Kultury Przestrzeni. Jesteśmy bardzo dumni, że po 9 latach od tych wydarzeń możemy wesprzeć jego wysiłki na rzecz jakości lubelskiej przestrzeni ideami Jana Gehla.

„Efemeryczne place miasta” – finał.

2014 Plakat efemeryczna przestrzen miasta

14.06.2014 – finał efemerycznych działań studentów architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej KUL na placach Lublina przygotowanych w tym roku z wkładem idei „miasta dla ludzi” Jana Gehla. Udział wzięły place: Rybny, Łokietka, Wolności, Kochanowskiego oraz ul. Zielona. Więcej

„1,5 m” – street press brief Pieszego Lublina

 //  Pieszy Lublin
Ground zero: ul. Hipoteczna, przed przychodnią rejonową. Fot. Marcin Skrzypek.

10.06.2014 – zawiązane 28.05.2014 porozumienie Pieszy Lublin zorganizowało konferencję prasową w formie akcji ulicznej pokazującej problem nierespektowania przez kierowców obowiązku zostawiania przy parkowaniu 1,5 m wolnego chodnika dla pieszych. Na miejsce akcji wybrano ul. Hipoteczną, gdzie mieści się specjalistyczna przychodnia rejonowa, porusza się wiele osób starszych, rodziców z dziećmi, a kierowcy parkują skośnie zamiast równolegle.

Relacja z Forum Kultury Przestrzeni: Więcej

„Pieszy – ginący gatunek?” – spotkanie założycielskie Pieszego Lublina

 //  Pieszy Lublin
"Pocztówka" z Lublina ukazująca niedostatki miasta w infrastrukturze dla pieszych. Materiał promocyjny spotkania.
„Pocztówka” z Lublina ukazująca niedostatki miasta w infrastrukturze dla pieszych. Materiał promocyjny spotkania.

28 maja 2014 – spotkanie osób zainteresowanych poprawą sytuacji pieszego w Lublinie mające na celu zawiązanie się społecznego porozumienia mogącego reprezentować interesy pieszych. Nowa długofalowa inicjatywa społeczna na rzecz zrównoważonego Lublina. Więcej