Medialne pokłosie street press briefu „1,5 m”.

 //  _ media  //  Pieszy Lublin

Akcja uliczna Pieszego Lublina 10.06.2014 spotkała się z dużą życzliwością mediów. W”Dzienniku Wschodnim” i w „Kurierze Lubelskim” informacje o tym wydarzeniu ukazały się na pierwszych stronach z obszernymi omówieniami. Wybrane linki:

Internetowe wydanie „Kuriera Lubelskiego”:

winieta KL bitwa ochodnik

Portal „Transport Publiczny”:

winieta TP Pieszy ginacy