Weryfikacja pomyslów na „Działania Efemeryczne”

20140515_14252615 maja 2014 – w Sali Czarnej „Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” studenci planujący na 14 czerwca „Działania Efemeryczne” konsultowali swoje pomysły z praktykami-ekspertami. Przy okazji pokazano jeszcze gorący egzemplarz książki Jana Gehla „Miasta dla ludzi”.

Spotkanie było kolejnym etapem (po warsztatach „Gry w nano” z kolektywem Palce Lizać) etapem przygotowań do interwencji artystycznych w lubelskich przestrzeniach publicznych. W konsultacjach oprócz prowadzącego projekt „Działań Efemerycznych” Jana Kamińskiego udział wzięli:

  • Monika Kłos (z-ca dyr. Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych UM Lublin, koordynatorka projektu USER wspierającego „Działania Efemeryczne”)
  • Daniel Grzeszczuk (asystent Moniki Kłos w projekcie USER)
  • Katarzyna Szczypior (artystka i architektka krajobrazu)
  • Renata Kiełbińska (Osiedlowy Dom Kultury „Skarpa”)\
  • Grzegorz Rzepecki (Warsztaty Kultury)
  • Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”).

Przedyskutowano pomysły dla 5 miejsc: ul. Zielona, pl. Rybny, pl. Wolności, pl. Łokietka i pl. Kochanowskiego. Spotkanie trwało ok. 2 h. Pomysły były dyskutowane pod kątem możliwości realizacyjnej, spektakularności efektu i zorientowania na idee „miasta dla ludzi.