„Nieuczesany Lublin” – objazd rowerowy

 //  Lub design!
10636093_695215070532151_7932470621663350010_n
Lublin od południa nad Bystrzycą. „Na łące przysiadł – i cisza” (Józef Czechowicz). Fot. Marcin Butryn.

23 sierpnia 2014 – w ramach cyklu Lub design! (org. Ewelina Kruszyńska, Warsztaty Kultury) odbył się objazd rowerowy pt. „Nieuczesany Lublin” i warsztaty obserwacji przestrzeni w mało znanych założeniach urbanistycznych miasta.

Start pod Zamkiem. Fot. Jan Kamiński.

Uczestnicy rajdu poznawali historię, twórców, wyjątkowe cechy i rozwiązania przestrzenne wybranych miejsc: Starej Kalinowszczyzny, os. Tatary, Starych Bronowic, Starego Kośminka, Piask.

W każdym z miejsc przewidziane są krótkie warsztaty obserwacji przestrzeni za pomocą papierowych figurek ludzi umieszczanych w realnej przestrzeni jak na makiecie. Uczestnicy mieli też okazję samodzielnie sprawdzić jakiego rodzaju korzyści ale także problemy i bariery funkcjonalne pojawiają się przy poruszaniu się rowerem w mieście.

Prowadzenie: Jan Kamiński – architekt krajobrazu, asystent w Instytucie Architektury Krajobrazu KUL, w ramach Forum i Rady Kultury Przestrzeni pracuje na rzecz poprawy jakości przestrzeni oraz rozwoju partycypacji społecznej w Lublinie. Zajmuje się także działaniami artystycznymi w przestrzeni. Współorganizator Roku Jana Gehla w Lublinie.

Trasa przejazdu:

Fotoreportaż: