Historyczne słowa Prezydenta Krzysztofa Żuka

 //  _ media  //  inne wydarzenia

DSCF0178

23 września 2014 – „Sięgamy po dużego kalibru argumenty, by zmienić miasto w taki sposób, by standardy, które są w Kopenhadze czy innych miastach, widzieć u nas przy planowaniu i realizacji różnych inwestycji i rewitalizacji Śródmieścia” – powiedział Krzysztof  Żuk, prezydent Miasta Lublin, podczas konferencji prasowej w Centrum Kultury, na którą zaprosił Martę Kurowską, Jana Kamińskiego i Marcina Skrzypka, aby opowiedzieli o Roku Jana Gehla w Lublinie i projekcie „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej” inspirowanym ideami Jana Gehla.

Prezydent Krzysztof Żuk o projekcie „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”, inspirowanym ideami profesora Jana Gehla:

To jest bardzo fajny projekt, ale też projekt, który musi „przeorać” nasz sposób myślenia o mieście. Jest nam on potrzebny, żeby zacząć inaczej myśleć o przestrzeni miasta. I nawet jeśli będziemy musieli budować kompromisy, które dla nikogo nie będą do końca satysfakcjonujące, to warto zrobić ten krok, zachowując tę przestrzeń jako przestrzeń przyjazną.

Cenię sobie Wasze inicjatywy pokazujące, czego brak tutaj, w Śródmieściu, jak choćby ławki, ale to są drobne sprawy. Teraz sięgamy po dużego kalibru argumenty, by zmienić miasto w taki sposób, by te standardy, które są w Kopenhadze czy innych miastach, widzieć u nas przy planowaniu i realizacji różnych inwestycji i rewitalizacji Śródmieścia.

Zgadzam się z Państwem, że będzie to zaczynem zupełnie innego myślenia o mieście i, jeśli upowszechnimy ten sposób myślenia, to będzie to z korzyścią dla wszystkich.

Krótki opis projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”:

Projekt zmierza do wypracowania i opisania przez mieszkańców wspólnie z urzędnikami i radnymi najlepszych rozwiązań projektowo-planistycznych dla osób poruszających się po mieście z umowną prędkością < 6 km/h w 4 tematach: ciągłość ruchu, potrzeby różnych grup użytkowników, uwarunkowania krajobrazowe i spędzanie czasu w przestrzeniach publicznych.

Tematy szerzej:

  1. Ruch pieszy – Zagadnienia związane z płynnością, ciągłością i bezpieczeństwem ruchu głównej grupy pieszych.
  2. Specjalne potrzeby – Identyfikacja specyficznych potrzeb różnych grup użytkowników przestrzeni publicznych (osoby z dziećmi, wózkami, młodzież, kobiety, seniorzy, niepełnosprawni, właściciele psów i in.)
  3. Odbiór przestrzeni – Czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na percepcję otoczenia przez pieszych takie jak krajobraz, estetyka, sąsiedztwo natury, hałas itp.
  4. Spędzanie czasu – Sposoby spędzania czasu przez pieszych w przestrzeniach publicznych oraz potrzebna do tego infrastruktura i inne uwarunkowania.

Kwestie te zostaną opracowane na drodze partycypacji w duchu projektowania z udziałem użytkowników („design thinking”). Każdemu tematowi poświęcony będzie cykl wydarzeń składający się z wystawy, działań terenowych itp. oraz spotkań w dwóch grupach: otwartej (mieszkańcy i wszyscy chętni) i zamkniętej (urzędnicy, radni).

Wnioski z prac grup złożą się na rekomendacje, które pozwolą na wprowadzenie „standardów pieszych” – dokumentu, służącego za pomoc w planowaniu lepszych rozwiązań dla pieszych w przestrzeni publicznej. Projekt będzie realizowany w oparciu o sieć osób zainteresowanych jakością przestrzeni, zrównoważonym rozwojem i partycypacją, reprezentowaną przez, przyczyniając się do jej rozwoju oraz zbliżenia stanowisk i kompetencji współpracy. Chcemy, aby w sprawach dotyczących pieszych mieszkańcy znaleźli wspólny język z urzędnikami i władzami miasta.

Oprócz wspólnej nauki na temat rozwiązań dla pieszych i partycypacji, rezultatem będą 3 opracowania:

  1. “Standardy piesze” – opracowanie (nawiązujące do “Standardów rowerowych” wypracowanych przez sieć “Miasta dla rowerów”) będące przeznaczoną dla samorządu instrukcją planowania przestrzeni zgodnie z polskimi uwarunkowaniami i z potrzebami pieszych (know-how wzbogacono o care-why) i zebranie pod nimi podpisów mieszkańców (drogą elektroniczną i przez BOM-y) + dokument towarzyszący z rekomendacjami urzędników wskazującymi, jak Urząd może te standardy wdrażać
  2. Wnioski urzędników podsumowujące ich doświadczenie nt. konsultacji wyniesione z Projektu.
  3. Publikacja książkowa pt. roboczym “Atlas sytuacji pieszych” ukazująca problematykę pieszych w formie łatwego w odbiorze i opartego na ilustracjach atlasu jakości przestrzeni publicznych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego i dofinansowany z Funduszy EOG.