Rok Jana Gehla we Lwowie

Festiwal Partnerstwa logo
W tym roku logo Festiwalu przypadkiem idealnie pasuje do idei kultury przestrzeni i „miasta dla ludzi”.

9 września 2014 – w ramach III Festiwalu Ukraińsko-Polskiego Partnerstwa (2013 września) odbyły się we Lwowie prezentacje i warsztaty Jana Kamińskiego i Marcina Skrzypka nt. kultury przestrzeni, ruchów miejskich i oczywiście wszystkiego, co związane z Rokiem Jana Gehla.

P1120083
„Gra w przestrzeń” – warsztaty Marcina Skrzypka w lokalu organizacji Pro Mova. Fot. Jan Kamiński.

Tematem prezentacji Jana Kamińskiego była kultura przestrzeni i działania środowiska Forum Kultury Przestrzeni dla Lublina. Marcin Skrzypek miał skupić się na polskich ruchach miejskich, ale z uwagi na eskalację konfliktu na Ukrainie zmienił temat w kierunku działań umacniających kapitał społeczny, ponieważ temat ruchów miejskich dotyka raczej konfrontacji obywateli z lokalnymi władzami, do czego potrzeba pokoju. Rozwój ruchów miejskich w Polsce streściła poniższa prezentacja:

Większą część spotkania zajęły warsztaty. Jan Kamiński zademonstrował jak zagospodarowuje się przestrzeń na podstawie prostego modelu: każdy z uczestników otrzymał kwadrat papieru oraz polecenie ułożenia go na stole w dowolnym miejscu i po dowolnych modyfikacjach np.nożyczkami. Powstała w ten sposób kompozycja oddawała relacje między twórcami przestrzeni, ich narzędziami i kontekstem a także twórczy dialog wśród tej konkretnej grupy warsztatowiczów.

Marcin Skrzypek zorganizował warsztaty oparte na analogicznej filozofii, ale z użyciem klocków i plansz, na których gracze mieli zbudować „domy kultury” bez porozumiewania się słowami, a jedynie reagując na ruchy partnera. Specjalny 3-osobowy sąd ocenił wyniki, wspólnie wybrano najlepsze dzieła, a osoby, którym wyszło najgorzej dostały 5 egzemplarzy polskiego wydania książki Gordona Cullena „Obraz Miasta”.