Zapowiedź „Małej Akademii Dizajnu”

scisle centrum

9 września 2014 – na scenę Roku Jana Gehla wkracza Mała Akademia Dizajnu, edukacyjny projekt Pauliny Zarębskiej-Denysiuk i Anny Wojewódki w ramach działań Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. MAD otwarł artykuł Małgorzaty Szlachetki w „Kurierze Lubelskim” na jakże aktualny temat związany z jakością (lub jej brakiem) przestrzeni publicznych, która przekłada się na obecność (lub nieobecność) w nich mieszkańców i ostatecznie ekonomiczny sukces (lub porażkę) tych miejsc.