800 osób na wykładzie. Jan Gehl strategicznym doradcą Lublina?

Happening „Pierwszy krok” przed Ratuszem otwierający projekt „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej” 24.10.2014.

Z dumą i radością chcielibyśmy podzielić się z Państwem wrażeniami po historycznej wizycie prof. Jana Gehla w Lublinie. Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w wykładzie i innych wydarzeniach związanych z wizytą Profesora. Mamy nadzieję, że przyniesie ona trwałe owoce. Rozpoczynamy projekt „Miasto dla Ludzi” będący kontynuacją Roku Jana Gehla. W jego ramach będziemy wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami pracować nad poprawą sytuacji pieszych w Lublinie. Będziemy też sukcesywnie publikować dokumentację z wizyty Jana Gehla w Lublinie. Na początek jej syntetyczne podsumowanie.

W dniach 22-24 października 2014 roku Lublin odwiedził Profesor Jan Gehl. Wizyta tego wybitnego urbanisty była kulminacyjnym punktem obchodzonego z inicjatywy Rady Kultury Przestrzeni Roku Jana Gehla w Lublinie. Jan Gehl odwiedził Lublin na wspólne zaproszenie Urzędu Miasta oraz lubelskiego środowiska kultury przestrzeni.

W środę, 22 października w auli Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbył się otwarty wykład Profesora pt. „Jak tworzyć miasta przyjazne ludziom?”. Wykład połączony był z promocją najnowszej książki Jana Gehla „Miasta dla ludzi”. Frekwencja przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów – wykładu wysłuchało w dwóch aulach łącznie ponad 800 osób! Wśród publiczności było wielu gości z całej Polski i z zagranicy. Licznie obecni byli także reprezentanci władz samorządowych – Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, przedstawiciele Marszałka Województwa, Rady Miasta Lublina oraz lokalnych władz z całego regionu. Po wykładzie Profesor długo podpisywał książki. Wykładowi towarzyszyła wystawa projektów opracowanych zgodnie z ideami Jana Gehla przez studentów architektury krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego.

Warto dodać, że na wykład Profesor przyjechał miejskim rowerem. Towarzyszyli mu: Oficer Rowerowy UM, urzędnicy, organizatorzy oraz przedstawiciele firmy Nextbike, operatora systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. Przy okazji Profesor podpisał stację przy gmachu fizyki UMCS i znajdujące się na niej rowery.

W czwartek odbył się zamknięty spacer z Profesorem po miejscach, które po południu były tematem warsztatów z urzędnikami. Na spacerze towarzyszyło Profesorowi 10 osób. Na popołudniowych warsztatach dla urzędników było około 40 osób z urzędu miasta Lublin.

Wieczorem Profesor odwiedził Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, gdzie zapoznał się z jego działalnością. W Izbie Drukarstwa odbyło się spotkanie środowiska kultury przestrzeni z Profesorem. Na spotkaniu obecnych było około 60 osób: lokalni działacze społeczni, architekci, urbaniści, urzędnicy a także studenci i goście z Niemiec, Ukrainy, Gruzji, Białorusi i Armenii. Spotkanie miało charakter prezentacji środowiska i rozmowy. Podczas spotkania Jan Gehl wyraził swój podziw dla entuzjazmu i energii lubelskich działaczy. Zaznaczył, że problemy i bariery, z którymi mamy do czynienia występują wszędzie na świecie. Profesor wyraził przekonanie, że warunkiem sukcesu jest posiadanie wizji atrakcyjnego celu, który chce się osiągnąć i konsekwentne działanie w kierunku jego osiągnięcia. Podkreślił także długi horyzont czasowy takich przemian – zmiana miasta na przyjazne do życia trwała w Kopenhadze prawie 50 lat zaś Melbourne pracuje nad nią konsekwentnie od 25 lat.

W piątek z prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem omawiane były podczas śniadania możliwości współpracy miasta z Gehl Architects. Profesor wziął też udział w happeningu „Pierwszy krok” otwierającym projekt „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy Infrastruktury pieszej” prowadzonym przez fundację tu obok. Projekt ten będzie trwałym efektem Roku Jana Gehla.

Pośród zaaranżowanej tymczasowo obok ratusza zieleni odbyła się także konferencja prasowa, podczas której prezydent Krzysztof Żuk zapowiedział przyszłą współpracę z Janem Gehlem jako strategicznym doradcą Lublina.

Organizatorami i partnerami wizyty Profesora w Lublinie byli: Urząd Miasta Lublin, Rada Kultury Przestrzeni, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, fundacja tu obok, Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Miejska Biblioteka Publiczna, MPK Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, , Ambasada Danii w Polsce, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, Nextbike Polska, Poczta Polska, Fundacja im. Stefana Batorego, Program „Obywatele dla demokracji”, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Nordic Development oraz Gehl Architects z Kopenhagi.
.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Polska Agencja Prasowa, TVP Lublin, Gazeta Wyborcza, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Nowy Tydzień, Radio Lublin, Radio Centrum, Urbanistyka.info, Architektura&Biznes, Magazyn Nieruchomości Komercyjnych The City.