Aktualności
»

_ geneza

Wstępny opis idei „roku Jana Gehla”.

 //  _ geneza  //  _ idea

Pomysł na ogłoszenie w Lublinie „roku Jana Gehla” został zaakceptowany kolegialnie na spotkaniu w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków 28.11.2013, w którym uczestniczyli: Hubert Mącik (Kierownik Biura), Michał Przepiórka (Oficer Rowerowy UM Lublin), Jan Kamiński (przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni), Marcin Skrzypek (członek Rady, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”). Po spotkaniu powstał niniejszy opis pomysłu. Więcej