Aktualności
»

_ idea

Samodzielne życie memów „miasto dla ludzi” i „wpólna przestrzeń”

 //  _ idea  //  _ media  //  Pieszy Lublin

O lawkach

Dwie informacje medialne zamieszczone w tym poście dotyczą działań nie związanych bezpośrednio z Rokiem Jana Gehla, ale w obu pojawia się sformułowanie „miasto dla ludzi”, przy czym w powyższym komunikacie jako kategoria stopniowalna i wartościująca. Są to sygnały, że idea „miasta dla ludzi” ma szansę na samodzielne życie w wyobraźni mieszkańców. Więcej

Wstępny opis idei „roku Jana Gehla”.

 //  _ geneza  //  _ idea

Pomysł na ogłoszenie w Lublinie „roku Jana Gehla” został zaakceptowany kolegialnie na spotkaniu w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków 28.11.2013, w którym uczestniczyli: Hubert Mącik (Kierownik Biura), Michał Przepiórka (Oficer Rowerowy UM Lublin), Jan Kamiński (przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni), Marcin Skrzypek (członek Rady, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”). Po spotkaniu powstał niniejszy opis pomysłu. Więcej